Conflictbemiddeling

Ruzie (voorkomen) met uw buren, leidinggevende, familie, gemeente of zakenpartner? Voor een deskundige afhandeling van een conflict neemt u contact op met van Oorschot Mediation.

Het kan gebeuren dat er bij een interactie tussen mensen en/of organisaties conflicten ontstaan. Bijvoorbeeld met uw buren, woningbouw, (ver)huurder, de school van uw kinderen, de overheid of binnen uw familie. Als conflicten escaleren heeft dat een behoorlijke impact op uw leven. Het kan zelfs zover gaan dat u de kinderen van school moet halen, of dat u door de situatie gedwongen wordt te verhuizen, overweegt familiebanden te verbreken of zelfs psychische of gezondheidsklachten ontwikkelt door negatieve spanningen.

Als u er samen niet meer uit komt, is het verstandig een neutrale partij in te schakelen. Steeds vaker worden conflicten door mediation opgelost. Mediation heeft een aantal voordelen. Zo kan ik als Mediatorsfederatie Nederland Registermediator samen met u naar een aanvaardbare oplossing toewerken. Hoe eerder u in onderling overleg tot een oplossing kunt komen, hoe beter dat is. Ik werk als een neutrale bemiddelaar die u helpt tot een oplossing te komen waarmee u beide tevreden zijn. Als mediator breng ik de communicatie weer op gang en werk ik de-escalerend. Door de emotionele en rationele situatie te scheiden, worden de daadwerkelijke belangen duidelijk. Zo vinden beide partijen vaak binnen korte tijd een aanvaardbare oplossing.

De voordelen van mediation in vergelijking met een gerechtelijke procedure.

 • Snelheid. Een mediationtraject bestaat meestal uit één of enkele gesprekken en kan daardoor veel sneller afgerond worden dan een gerechtelijke procedure.
 • Kosten. De kosten voor mediation zijn in het algemeen een stuk lager dan de kosten van een gerechtelijke procedure.
 • Inspraak. Bij mediation heeft u inspraak in de oplossing van het geschil. Bij een gerechtelijke procedure legt de rechter een beslissing op.
 • Prettige verstandhoudingen. Mediation heeft een informeel karakter en leidt er vaak toe dat de verhoudingen tussen partijen goed blijven of op een goede manier afgesloten kunnen worden.
 • Vertrouwelijkheid, door deze geheimhouding kunnen beide partijen open met elkaar praten zonder het risico te lopen dat de andere partij de inhoud van de gesprekken met derden bespreekt of hierover mededelingen doet.
 • Vrijwilligheid, als u of uw werkgever op enig moment de mediation wil beëindigen, dan kan dat. De andere partij zal dat moeten accepteren, ongeacht de reden.

Kenmerken van Van Oorschot Mediation:

 • Werkt in volstrekte vertrouwelijkheid en onafhankelijkheid, ongeacht wie de rekening betaalt.
 • Velt geen inhoudelijk oordeel over het conflict, maar begeleidt partijen bij het zoeken naar een gedragen oplossing.
 • Heeft kennis op juridisch (arbeidsrechtelijk), financieel/fiscaal en psychologisch gebied.
 • Bemiddelt niet alleen in conflicten tussen werkgever en werknemer(s), maar ook tussen directie en bestuur, bestuur en medezeggenschapsorgaan of tussen collega’s onderling.
 • Ziet er op toe dat er geen misbruik kan worden gemaakt van machtsongelijkheid.
 • Zal een oplossingsgericht onderhandelingsgesprek op gang brengen door de (ernstigste) verstoringen in de communicatie te (laten) herstellen.
 • Zal bereikte oplossingen vast leggen in een vaststellingsovereenkomst.
 • Van Oorschot Mediation is MfN geregistreerd en heeft meer dan 10 jaar ervaring met gespreksvoering in gecompliceerde situaties.

Meer weten over conflictmediation?

Neem dan contact met me op voor een kosteloos oriëntatiegesprek!