Ook voor uw kinderen verandert er veel na de scheiding. Hoe kunt u het beste uw kinderen vertellen over de scheiding of dat u uit elkaar gaat? Het is belangrijk dat kinderen op de juiste manier betrokken worden bij de scheiding, om de emotionele gevolgen en nadelige impact van een scheiding voor uw kinderen zoveel mogelijk te beperken. Ieder kind beleeft een scheiding op zijn of haar eigen manier, afhankelijk van het karakter en de leeftijd van uw kind. Ook de manier van scheiden heeft hierop een grote invloed. Daar zit de kracht van mediation: het samen oplossen. Ik kan u helpen bij het vinden van een oplossing bij een scheiding met kinderen en betrek ook het kind actief bij de mediation.

Stilstaan bij de gevolgen van een scheiding bij kinderen

Het is belangrijk om inzichtelijk te maken wat de scheiding voor uw kinderen betekent en om stil te staan bij de gevolgen van uw scheiding voor uw kinderen. Hiervoor adviseer ik het indrukwekkende boek ‘Aan alle gescheiden ouders’ van Marsha Pinedo en Petra Vollinga, omdat het belang van het kind in het mediationproces enorm is. Ik wil ouders helpen om te laten inzien dat het nooit te laat is om fouten in de communicatie en de relatie met hun kind waar nodig te herstellen.

De gevolgen voor uw kinderen bij de scheiding

Het scheidingsproces is in veel opzichten te vergelijken met een rouwproces. Er wordt afscheid worden genomen van het oude leven, maar tegelijkertijd is het ook de start van een nieuw leven. Kinderen bij een scheiding maken in veel gevallen ook een soort rouwproces door. De kinderen denken soms dat zij de schuldige zijn van de scheiding en geven zichzelf hiervan de schuld. De gevolgen van een scheiding voor kinderen raken mij zeer. Dat is dan ook de reden waarom ik het kind actief betrek bij de mediaton. Dit doe ik door middel van een kind-gesprek. Deze kind-gesprekken zijn altijd kosteloos.

Mediation kan u helpen bij een scheiding met kinderen

Als mediator kan ik bovendien aan de ouders laten inzien dat u voor altijd aan elkaar verbonden bent. De toekomstige band van de ouders onderling blijft - ook na een scheiding - bepalend voor de toekomst van het kind. Ouder ben je voor altijd. Met mijn ervaring kan ik op basis van de juiste onderliggende afspraken zorgen voor een begin van herstel, voor rust en ruimte en voor verwerking.

Bespreek de gevolgen van een scheiding met kinderen in het ouderschapsplan

Het is belangrijk en wettelijk verplicht om samen met de kinderen afspraken te maken over het gezinsleven ná de scheiding. In het ouderschapsplan worden onder andere afspraken vastgelegd over de verdeling van zorg- en opvoedingstaken, de manier waarop ouders elkaar informeren en raadplegen, de verdeling van kosten en eventuele kinderalimentatie. Ik help u graag bij het opstellen van dit ouderschapsplan.

Bij een scheiding met kinderen jonger dan 18 jaar is een ouderschapsplan wettelijk verplicht, ook wanneer u niet getrouwd bent. Naast de bovenstaande zaken mag u ook andere afspraken opnemen in het ouderschapsplan, bijvoorbeeld over wat u als ouders belangrijk vindt in de opvoeding, bepaalde regels (bedtijden, huiswerk, etc.). Over het contact met de beide families kunt u ook afspraken opnemen in het ouderschapsplan.

Het ouderschapsplan bij een (echt)scheiding met kinderen

Van Oorschot Mediation stelt met u samen het ouderschapsplan op. In het geval van echtscheiding met kinderen, maakt het ouderschapsplan onderdeel uit van het verzoekschrift tot echtscheiding dat wordt ingediend bij de Rechtbank. Als u een geregistreerd partnerschap hebt en er zijn minderjarige kinderen, dan zult u het geregistreerd partnerschap door de rechter moeten laten ontbinden. Ook in dit geval moet het verzoekschrift een ouderschapsplan bevatten. Wanneer u samenwoonde zonder dat er een huwelijk of geregistreerd partnerschap is, maakt u ook een ouderschapsplan. U hoeft in het laatste geval niet naar de rechter, tenzij er een geschil komt over het ouderschapsplan.

Van Oorschot Mediation begeleidt en ontzorgt u volledig in het juridische traject, daar waar nodig in vaste samenwerking met een advocaat.

Meer weten over bemiddeling bij uw scheiding?

Wilt u met behulp van een mediator uw echtscheiding aanvragen? Neemt dan contact met me op voor een kosteloos oriëntatiegesprek! Ook wanneer u op zoek bent naar (financieel) advies bij uw scheiding, of wanneer u meer informatie wilt ontvangen over de mogelijkheid van bemiddeling bij uw scheiding, sta ik u graag te woord.