Het scheidingsproces is in veel opzichten te vergelijken met een rouwproces. Er wordt afscheid worden genomen van het oude leven, maar tegelijkertijd is het ook de start van een nieuw leven. Tijdens het scheidingsproces is er sprake van veel emoties, zoals kwaadheid, verdriet, verwijten en schuldgevoel. Toch is scheiden niet alleen een emotionele zaak; er komen ook een aantal juridische en financiële kwesties bij kijken.

Waarom financieel advies bij uw scheiding kan helpen

Wanneer u een echtscheiding wilt aanvragen, is het voor beide partijen van belang dat de financiële gevolgen duidelijk en inzichtelijk zijn. Financieel advies bij een scheiding kan u hierbij helpen. Bij een scheiding verandert er immers veel op financieel gebied voor beide partijen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:
  • Eventuele partneralimentatie en/of kinderalimentatie
  • Wat gebeurt er met de hypotheek of huur van uw woning, wie blijft in de woning wonen?
  • Hoe regelt u de kosten voor de kinderen, denk aan kinderopvang, schoolkosten, sportkosten e.d.?
  • Hoe gaat het met het verdelen van de woning en inboedel?
  • Wat gebeurt er met uw gezamenlijke schulden?
  • Wat is uw besteedbaar inkomen na de scheiding?
  • Wat zijn de gevolgen voor uw pensioen?
  • Welke wettelijke regelingen zijn er bij scheiden en uit elkaar gaan?

Gespecialiseerd financieel adviseur bij scheidingen

Van Oorschot mediation is onder andere gespecialiseerd in financieel advies bij scheidingen. Samen met u kunnen we de bovenstaande onderwerpen inzichtelijk maken en opties doorberekenen. Van Oorschot Mediation werkt standaard samen met een financieel adviseur bij scheidingen die complexer van aard zijn, bijvoorbeeld wanneer u (of uw partner) ondernemer bent.

Van Oorschot: persoonlijke bemiddeling bij uw scheiding

Van Oorschot Mediation staat u bij in het volledige proces en begeleidt u bij de afronding van het financiële en juridische proces. Denk hierbij ook aan de afspraak met de notaris voor juiste tenaamstelling van uw woning en/of hypotheek en eventueel aanpassing van het testament. Want wie wordt nu uw erfgenaam? Ook hiervoor werk ik nauw samen met een notariskantoor.

Vragen over financieel advies bij uw scheiding?

Wanneer u nog vragen heeft, of wanneer de situatie lastig te overzien is, kan ik u ontzorgen. Ik merk dat er in veel gevallen een last van de schouders afvalt als de geldzaken goed geregeld worden. Financiële rust biedt ook emotionele rust. Ex-partners komen tot betere afspraken als ze weten dat het met geld en wonen goed zit. Wilt u meer informatie ontvangen over de mogelijkheden van financieel advies of mediation bij uw scheiding? Neem contact op!