Bij een echtscheiding komt er veel op u af. De situatie zorgt voor veel onzekerheid en is vaak lastig te overzien. Wat moet er allemaal geregeld worden? En hoe zorgt u ervoor dat de kinderen er zo weinig mogelijk last van hebben? De periode rondom het aanvragen van een echtscheiding gaat vaak gepaard met veel emoties, wantrouwen en onbegrip. Bij een scheiding kan het daarom gebeuren dat de communicatie tussen u en uw (ex-)partner moeizaam verloopt. Bemiddeling bij uw scheiding, ook wel mediation genoemd, zal u helpen om toch samen tot goede toekomstgerichte afspraken te komen.
Wanneer u een echtscheiding aan wil vragen moeten er een aantal belangrijke afspraken worden gemaakt. Dit kan bijvoorbeeld gaan over uw kinderen, kinderalimentatie of partneralimentatie. Als mediator help ik u om de problemen en emotionele onderwerpen rondom de (echt)scheiding te bespreken en begeleid ik u in het hele proces.

De voordelen van bemiddeling bij scheiding

De voordelen van mediation zijn onder andere dat u samen onder begeleiding zoekt naar oplossing waardoor u samen toekomstgerichte afspraken maakt. U heeft de regie in handen, de gesprekken zijn vertrouwelijk, het is geen strijd tegen elkaar maar oplossingen vinden met elkaar en daardoor vaak sneller en voordeliger dan met advocaten en tussenkomst van een rechter die beslissingen neemt voor u.

Waarom kiezen voor bemiddeling bij uw echtscheiding?

  • Een scheiding is een complex en emotioneel proces. De mediator ondersteunt u hierbij en zorgt ervoor voor dat jullie juridische juiste afspraken maken over de belangrijkste zaken rondom de echtscheiding.M
  • Met behulp van mediation komt u vaak snel tot toekomstgerichte oplossingen.
  • Als bemiddelaar help ik u en uw (ex-) partner om problemen en meningsverschillen te bespreken. Hierdoor kan het contact vaak ook na de mediation behouden worden.
  • Mediation is maatwerk. Het is volledig gericht op uw persoonlijke situatie en wat hierbinnen tot goede afspraken leidt.
  • Van Oorschot Mediation is MfN geregistreerd, met de accreditatie en specialisatie in familiemediation.
  • Van Oorschot heeft meer dan 10 jaar ervaring met gespreksvoering in gecompliceerde relaties.

Wilt u gaan scheiden? Een mediator is vertrouwd en onafhankelijk

Bij een echtscheiding vervult de mediator een onpartijdige, neutrale rol. Dat betekent dat ik geen partij kies, en ervoor zal zorgen dat u beiden uw verhaal kunt doen. Van Oorschot mediation gelooft dat bemiddeling bij een scheiding kan helpen om op een waardige manier uit elkaar te gaan. Dit kan worden bereikt door een goede begeleiding, waarbij in een vertrouwde en veilige omgeving jullie acceptatieproces de tijd krijgt die het nodig heeft. Het is belangrijk om de emoties die jullie voelen te bespreken, voordat er afspraken gemaakt worden. Scheiden is immers altijd een emotioneel proces, waarbij de emoties en behoeften van de betrokkenen een grote rol spelen.

Hoe werkt een scheiding aanvragen met een mediator?

Wilt u een echtscheiding aanvragen, of een scheiding van tafel en bed aanvragen? Van Oorschot Mediation kan u in het volledige scheidingsproces ontzorgen en begeleiden. In een reeks gesprekken breng ik samen met u het acceptatieproces op gang. Daarnaast help ik u bij het maken van duurzame, toekomstbestendige afspraken. Hierbij wordt rekening gehouden met het belang van eventuele minderjarige kinderen.
Op basis van de gesprekken en de informatie die ik van u ontvang, wordt het (echt)scheidingsconvenant opgesteld. Dit document is nodig bij het de echtscheidingsaanvraag. Hierin staat onder andere hoe de gezamenlijke bezittingen, schulden en inkomens verdeeld worden. Ook wordt in dit document omschreven hoe u zult omgaan met veranderingen in de toekomst. Indien u samen kinderen heeft, wordt met uw input ook het ouderschapsplan opgesteld. In dit plan komen onder andere afspraken over de verdeling van zorg-en opvoedingstaken te staan. Verder komen ook de invulling van de omgangsregeling en eventuele mogelijkheden voor co-ouderschap hier aan bod.

Echtscheiding aanvragen bij de rechtbank

Wanneer u getrouwd bent, of geregistreerd partner bent en u een echtscheiding wil aanvragen, is het noodzakelijk om een verzoek tot echtscheiding in te dienen bij de rechtbank. Dit gebeurt samen samen met het echtscheidingsconvenant en het ouderschapsplan (indien aanwezig). De documenten worden door u ondertekend, waarna ze door onze advocaat worden ingediend bij de rechtbank. Bij van Oorschot heb ik een vaste samenwerking met een advocaat. Hierdoor kan ik dit onderdeel efficiënt en voordelig voor u regelen.

Meer weten over bemiddeling bij uw scheiding?

Wilt u met behulp van een mediator uw echtscheiding aanvragen? Neemt dan contact met me op voor een kosteloos oriëntatiegesprek! Ook wanneer u op zoek bent naar (financieel) advies bij uw scheiding, of wanneer u meer informatie wilt ontvangen over de mogelijkheid van bemiddeling bij uw scheiding, sta ik u graag te woord.